SPILER

Trespiler (glattkant) benyttes i stadig større grad som dekke på vegg eller tak. Dette gir en visuell fin effekt mot andre slette flater og har positiv effekt med tanke på lyddemping i store åpne rom. Spiler kan leveres i ulike treslag og overflatebehandlinger. De kan kombineres med glattkanter i andre dimensjoner eller med ulik spalteåpning.