GLATTKANT

Glattkant-listen kan benyttes til å dekke over skjøter eller som utforing ved nivåforskjeller, eksempelvis mellom karm og vegg. Glattkant brukes også til spile/spaltepanel på vegg eller i tak. Glattkant kan også fungere som karm og fotlist.