banner

VI TAR MILJØ PÅ ALVOR!

Vi har som en betydelig aktør i markedet et viktig ansvar for klima og miljø. Vårt miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål, og vi har spesielt fokus på bærekraft i materialer, effektiv transport og vareflyt, og et godt HMS-system. Våre sertifiseringer i FSC og PEFC understreker dette, og vi jobber kontinuerlig med vår miljøpolicy i alle ledd av bedriften.

 Våre sertifiseringer:

FSC
Vi er FSC-sertifisert etter transfersystem, i gruppe med våre estiske eiere- Combi Group Oü, og leverer en stor andel av våre produkter sertifisert som FSC Mix.

PEFC
Vi er PEFC-sertifisert etter sporbarhetsstandarden, som omfatter alle våre trebaserte produkter.

EPD
En høy andel av våre produkter er dekket av EPD. Våre EPD: malt listverk, malt panel, malt utforing, dørkarm, lakket eik og ubehandlet listverk av furu.

Ecoproduct
Vi møter krav til inneklima, og har ECOPRODUCT på en rekke av våre malte produkter

Grønt Punkt
Vi er med i grønt punkt, og jobber kontinuerlig med å holde bruken av plastemballasje på et lavest mulig nivå.

 

Vår miljøpolicy oppnår vi gjennom

·           at innkjøp av sagbruksprodukter, høvlede varer og andre trevarebaserte produkter er i tråd med FSC og    PEFC’s strenge krav og retningslinjer om opprinnelse, sporbarhet og bærekraft i skogbruk

·           at personalet er utdannet og informert slik at de kan møte innholdet i disse retningslinjene, samt egne      etiske retningslinjer

·           at vårt morselskap eier hele verdikjeden fra FSC-sertifisert skog til ferdigvare, og at våre anlegg er          moderne og effektive

·           å fremme produkter som bidrar til et godt inneklima samtidig som det fremmer bruk av bærekraftig tre,    og møte stadig nye dokumentasjonskrav på en proaktiv måte.  

·           at alle ledd i bedriften jobber kontinuerlig med miljøvennlige og effektive løsninger; som god og                optimalisert vareflyt, redusert bruk av plast, og mest mulig energieffektiv transport

·           å ha strenge krav til HMS, og fokus på trivsel og godt miljø på arbeidsplassen