GLATTKANT

Glattkantlisten kan benyttes til å dekke over skjøter og som utforing ved nivåforskjeller, eksempelvis mellom karm og vegg. Glattkant brukes også i stadig større grad til spile/spaltepanel på vegg eller i tak. Glattkant kan også fungere som karm og fotlist.