FOTLIST

Fotlisten gir en pen overgang fra gulv mot vegg, og dekker over en eventuell avstanden mellom disse. Fotlisten kan velges som en videreføring av gulvet, som eikelist til parkett, eller som en avgrensning for eksempel malt og blir da en del av veggens uttrykk.
Fotlistens tykkelse er viktig ved legging av heltre gulv for å kunne ta opp gulvets ekspansjon og krymp.
Kombilisten kan brukes som karm- og fotlist. Forskjellen mellom en standard fotlist og kombilist er at fotlistene har skrå kant inn mot veggen. Kombilisten har en rett kant i bakkant da den også kan benyttes som karmlist.