banner

INFOSKRIV 03.10.17

Se informasjonsskriv fra Combiwood Barkevik AS

Til kunder hos Barkevik Bruk AS

Det vises til tidligere utsendt/publisert pressemelding.

Barkevik Bruk AS vil med virkning fra 1. oktober ta over deler av virksomheten til Combiwood
Norge AS. Den samlede virksomheten vil få navnet Combiwood Barkevik AS og vil bli drevet
under nåværende Barkevik Bruk AS sitt organisasjonsnummer (933 667 901). Inntil formaliteter
er endret i Brønnøysundregistrene vil også Barkevik Bruk AS være det juridiske navnet.


I forbindelse estiske Combiwoods inntreden på eiersiden i Barkevik Bruk AS vil det fra og med
01.10.17 bli noen endringer dere må forholde dere til:
Selskapets juridiske navn (inntil navneendring er foretatt): Barkevik Bruk AS
Organisasjonsnummer: 933 667 901
Postadresse: Sønsebergveien 2 – 3295 HELGEROA
Fakturaadresse: faktura@barkevik.no
Telefon: 33 18 92 90 (Helgeroa) – 63 97 06 39 (Gardermoen)
Dersom spørsmål til ovennevnte kontakt; Tonje Tanum (Økonomisjef) tonje.tanum@barkevik.no
Det presiseres at dette ikke medfører noen endringer i Deres register.


Endringer i Markeds- og salgsorganisasjonen:
I forbindelse nytt selskap så er det også noen endringer i markeds- og salgsorganisasjonen.
Thor Linberg fortsetter som Markedssjef, Terje Rusten blir Salgssjef, Truls Skaugen blir
Marketing og produktsjef (og ansvarlig også for Kundeservice).


Dersom spørsmål til endringer knyttet til Salgs- og markedsorganisasjonen kontakt; eller Thor
Linberg thor.linberg@barkevik.no eller Terje Rusten terje@combiwood.no.


Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i det nye selskapet.


Med vennlig hilsen
Combiwood Barkevik AS